PRIVACYVERKLARING M.J.P. VAN RIEL HOLDING B.V.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten en producten van alle, aan M.J.P. van Riel Holding B.V. gelieerde bedrijven, waaronder M.J. van Riel B.V., M.J.P. van Riel Materieel B.V. en Van Riel Forklifts B.V., hierna kortweg te noemen ‘Van Riel’. U dient zich ervan bewust te zijn dat Van Riel niet verantwoordelijk is voor de Privacyverklaring van andere sites en bronnen die niet onder ons beheer vallen. Door gebruik te maken van deze website, de diensten en/of producten van Van Riel geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Van Riel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Het doel waarvoor Van Riel uw gegevens gebruikt

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Delen van uw gegevens met derden

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld, mits anders is aangegeven in deze Privacyverklaring. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Daartoe is met de werknemers geheimhouding overeengekomen.

Inzage in onze keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle personen waarvan wij gegevens verzamelen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tot op dat moment aan ons is verstrekt en nog steeds beschikbaar is.

Gebruik van persoonsgegevens bij onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van één van onze diensten of producten vragen we u soms om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Van Riel of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Afhandeling van uw transactieaanvragen

Als u iets bij ons aanvraagt, bijvoorbeeld een product of service, of dat u wordt teruggebeld, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld business partners van Van Riel, financiële instellingen, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties, zoals de douane. In verband met een transactie kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van een klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek

Personalisering van onze websites

De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze diensten of producten te laten kennismaken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u mogelijk belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken.

 

Het bieden van ondersteuning

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over een update of modificatie van een bepaald product of bepaalde dienst.

Wanneer we u technische ondersteuning of anderszins diensten verlenen, krijgen we daarbij soms toegang tot gegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld of gegevens die zich op uw systeem bevinden. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over uzelf of over de werknemers, klanten, partners of leveranciers van uw organisatie. Deze Privacyverklaring geldt niet voor gevallen waarin we toegang hebben tot deze informatie; de voorwaarden met betrekking tot de afhandeling en verwerking van dergelijke gegevens valt onder de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten tussen u en Van Riel.

 

 

Marketing

Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan ook de door u aan ons verstrekte informatie door ons worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we u in de gelegenheid om aan te geven of uw informatie op deze manier mag worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe“) die zijn opgenomen in elke e-mail die u in het kader van de marketing van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen of neem rechtstreeks contact met ons op.

Sollicitaties

Wanneer u bij Van Riel solliciteert of u reageert op een vacature die al dan niet op een website van ons is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie binnen Van Riel gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u dit op de schriftelijke informatie expliciet kenbaar maakt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden.

Mobiele apps en het gebruik van informatie binnen social media

Van Riel stelt in de nabije toekomst mobiele apps beschikbaar die vanuit diverse zogenoemde “mobile application marketplaces” kunnen worden gedownload. Als deze applicaties downloadt en gebruikt, vragen wij u wellicht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Op de registratiegegevens is deze Privacyverklaring van toepassing en dergelijke gegevens worden overeenkomstig deze Privacyverklaring beschermd.

Op alle andere content die u beschikbaar stelt, bijvoorbeeld afbeeldingen, informatie, meningen of andersoortige persoonlijke informatie die u kenbaar maakt aan andere deelnemers van deze sociale platforms of applicaties, is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Houd er rekening mee dat de content die u op dergelijke platforms beschikbaar stelt, breed beschikbaar kan worden gesteld aan anderen binnen en buiten Van Riel.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Van Riel of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten en productportfolio hierop kunnen afstemmen. De websites van Van Riel maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om een website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Van Riel of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen, et cetera.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites, niet langer correct functioneren wanneer de cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Van Riel   implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties.

 

Bewaar termijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen of producten te leveren. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Veranderingen

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze Privacyverklaring voldoen. Als u vragen feedback heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

M.J.P. van Riel Holding B.V.
Zevenheuvelenweg 23

5048 AN  TILBURG

013-458 2121

info@mjvanriel.nl